Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor personale

In conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ( GDPR), dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor, folosind datele de contact specificate in pagina de contact.
De asemenea, aveti dreptul de a va adresa autoritatii competente in materia protectiei datelor cu caracter personal (ANSPDCP – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal), in cazul in care apreciati ca vi s-au incalcat drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001.

Accesand website-ul nostru si oferindu-ne orice informatie cu caracter personal, va dati consimtamantul ca toate datele cu caracter personal (nume, prenume, numar de telefon, adresa, e-mail) pe care ni le furnizati, sa fie prelucrate de noi in modul si in scopurile descrise in continuare in aceasta politica de confidentialitate si in conformitate cu legile si regulamentele in vigoare, privind datele personale.

 

Consimtamant
Acordul dumneavoastra va fi solicitat in momentul completarii unui formular pe website-ul nostru. Fara acordul dumneavoastra, informatiile personale pot fi colectate si prelucrate in cazurile stabilite de lege. Va prelucram informatiile personale doar in baza acordului dumneavoastra dat in mod liber prin declararea informatiilor dumneavoastra personale in momentul utilizarii formularului de contact.

 

Date sensibile
Nu colectam informatii care ti-ar putea dezvalui originea rasiala sau etnica, sanatatea fizica sau mentala, convingerile religioase sau presupuse comiteri de infractiuni sau condamnari pentru infractiuni. Conform articolului 9 din Regulamentul (CE) 5419/16, aceste informatii sunt considerate „date sensibile cu caracter personal”.

 

Ce date colectam si in ce scop
Folosim datele dumneavoastra personale in scopurile imbunatatirii serviciilor adresate clientilor, inclusiv pentru a raspunde intrebarilor dumneavoastra. Acest lucru implica, de regula, utilizarea unor anumite informatii personale de contact cu privire la motivul intrebarii dumneavoastra (de exemplu, rezervari, informatii turistice, intrebari despre servicii, reclamatii, intrebari generale etc.)
Cu acordul dumneavoastra, folosim datele personale pentru a va oferi informatii despre produse sau servicii (de exemplu, comunicari sau campanii de marketing, promotii).
Folosim, de asemenea, instrumente de analiza a website-ului web (de exemplu Google Analytics) pentru a colecta informatii de marketing cu privire la frecventa vizitarii website-ului nostru, cuvintele cheie utilizate pentru a gasi website-ul nostru si paginile vizualizate pe website-ul nostru.
Putem colecta anumite informatii standard cum ar fi adresa IP, tipul de browser si limba utilizata, timpii de acces si adresele accesate pe website, strict in scop statistic.

 

Prelucrarea informatiilor personale
Memoram informatiile personale colectate in format electronic si utilizam proceduri corespunzatoare de protectie, pentru a impiedica accesarea datelor personale de catre persoane neautorizate. Informatiile personale pe care ni le-ati pus la dispozitie prin completarea formularului de contact, vor fi memorate pana la inaintarea unei solicitari de stergere a datelor, din partea dumneavoastra.

 

Accesul dumneavoastra la informatiile personale
Sunteti autorizati sa solicitati in orice moment o notificare cu privire la ce informatii personale avem memorate in baza de date si sa solicitati modificarea sau stergerea tuturor sau a unora din informatiile dumneavoastra personale.
Informatiile dumneavoastra personale nu vor fi trimise altor destinatari decat daca ne autorizati in acest sens.

 

Dezabonare
Puteti trimite o notificare cu solicitarea dumneavoastra la adresa rezervari@avalanche.ro. In cazul in care faceti o asemenea cerere, vom solicita confirmarea identitatii pentru a preveni prelucrarea neautorizata a informatiilor dumneavoastra personale.